محمود راکرز شنبه 8 آذر 1393 12:51 ب.ظ نظرات ()


اس ام اس فلسفی


عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی  . . .


اس ام اس فلسفی


هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد

مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر

افلاطون


اس ام اس فلسفی


بی عوض دانی چه باشد در جهان ؟

عمر باشد ، عمر ، قدر آن را بدان . . .


اس ام اس فلسفی


بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است


اس ام اس فلسفی


در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید

در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .


اس ام اس فلسفی


ذهن مثل چتر نجات است ، وقتی عمل می کند که باز شده باشد . . .


اس ام اس فلسفی


زمین خوردن چه زیباست

اگر هدف بوسیدن خاک پای مادرت باشد  . . .


اس ام اس فلسفی


زبانت ز عقلت حکایت کند

بیانت ز فضلت روایت کند

تو را نیست گر عقل و فضل و ادب

ز گفتار بیهوده بربند لب‏ . . .


اس ام اس فلسفی


استفاده به موقع از فنجانی آب

مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند . . .


اس ام اس فلسفی


چو با ابلهان کَس شود همنشین

تو او را به چشم بزرگى مبین‏

سزد گر شود خوار و درمانده او

ز نزد همه دوستان رانده او . . .

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی