محمود راکرز دوشنبه 26 آبان 1393 11:05 ق.ظ نظرات ()


اس ام اس قشنگ حسرت


اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی


اس ام اس قشنگ حسرت


وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را

پس نپرس چرا مضطربم ؟


اس ام اس قشنگ حسرت


سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست


اس ام اس قشنگ حسرت


نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست


اس ام اس قشنگ حسرت


بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم


اس ام اس قشنگ حسرت


نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی


اس ام اس قشنگ حسرت


بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم


اس ام اس قشنگ حسرت


چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم


اس ام اس قشنگ حسرت

آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق

رفتی


اس ام اس قشنگ حسرت


تمام شهر پر از فیلتر سیگار است

بی وفا چند نفر را …

اس ام اس حسرت

اس ام اس قشنگ حسرت